Stichting Homerus voor kunst en cultuur

Mission Statement

Stichting Homerus wil via aandacht voor alle facetten van kunst en cultuur de sociale cohesie in onze kleurrijke samenleving bevorderen.
De stichting richt zich op het Homeruskwartier en Almere-Poort. Het gaat ons met name om uitingen van kunst en cultuur in het openbare domein en in de publieke ruimte.

Stichting Homerus wil bij een breed publiek hier woonachtige kunstenaars bekendheid geven: beeldende kunstenaars, ontwerpers, architecten, schrijvers, dichters, componisten, musici, filmers, fotografen, dansers en theatermakers, etc. Stichting Homerus zal door documentatie, vormgeving, beeld, tekst en activiteiten de kennis van het cultureel erfgoed trachten te vergroten, met name in relatie tot de naamgeving van de wijk en de straatnamen, maar ook in relatie tot de aanwezige bodemvondsten, de Zuiderzee, de planologische principes van de polder, van Almere en van het Homeruskwartier, de architectuur en de landschappelijke inrichting, de monumenten in de buurt, en in relatie tot de culturele achtergronden van de inwoners en hun geschiedenissen.

Stichting Homerus zal de kracht van kunst gebruiken om een verhaal te vertellen dat mensen ontroert, verbaast en op andere gedachten kan brengen.

Op vragen en ideeën van gemeente en inwoners zal Stichting Homerus inspelen met uitwerkingen in ruimtelijke vormgeving, beeld, tekst, activiteiten, markeren van plekken.

Stichting Homerus wil mogelijkheden scheppen tot ontmoeting, theater en muziek in al hun diversiteit in de openbare ruimte, in het park, op straat, in buurthuizen en op scholen.

Stichting Homerus kan meewerken aan projecten gericht op vorming en amateuristische kunstbeoefening, en uitwisseling bevorderen.

Eén hoofddoel van de Stichting Homerus is de totstandkoming van een specifiek voor het Homeruspark ontworpen Griekse tempel die als een plek voor dagelijkse spontane ontmoetingen, maar ook voor voorstellingen, in de openbare ruimte dienst kan doen.

Stichting Homerus zoekt voor het draagvlak van haar activiteiten en initiatieven altijd samenwerkingspartners, en sponsors of financiers indien er kosten mee gemoeid zijn.

========================================